Trang chủ » Công đoàn nhà trường
Công đoàn nhà trường

BCH CÔNG ĐOÀN

1. Lương Xuân Kiên - Chủ tịch
2. Nguyễn Thị Thúy - Phó chủ tịch
3. Nguyễn Thị Vân Anh - Ủy viên
4. Thân Thị Minh Đức - Ủy viên
5. Đỗ Ngọc Nguyên - Ủy viên

 

Bài cùng chuyên mục