Trang chủ » Đoàn thanh niên
Đoàn thanh niên

Danh sách BCH Đoàn trường THPT Phương Sơn

 

 Bí thư Đoàn trường: Ngô Văn Hiển

 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KÌ 2013 - 2014 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Ngô Văn Hiển

Bí thư

2

Đặng Hữu Tuấn

Phó Bí thư

3

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Bí thư

4

Đào Anh Dũng

Uv BTV

5

Dương Minh Khang

Uv BTV

6

Nguyễn Văn Long

Uv BCH

7

Bùi Thu Hương

Uv BCH

8

Nguyễn Thị Hà

Uv BCH

9

Nguyễn Thanh Hải

Uv BCH

10

Hoàng Phương Quỳnh

Uv BCH

11

Nguyễn Văn Tiến

Uv BCH

12

Chu Thu Hiền

Uv BCH

13

Trần Quốc Huy

Uv BCH

14

Nguyễn Văn Bích

Uv BCH

15

Huyền Trang

Uv BCH