Trang chủ » Chi bộ nhà trường
Chi bộ nhà trường

Danh sách Đảng viên Chi bộ trường THPT Phương Sơn

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

ĐẶNG XUÂN CÁT

BTCB, HT

2

NGUYỄN THANH BÌNH

PBTCB, PHT

3

ƯƠNG THẾ TÙNG

TTCM

4

QUÁCH THÙY NHIÊN

TTCM

5

HOÀNG VĂN NĂNG

TPCM

6

PHẠM THỊ HIỀN

TTCM

7

LƯ­ƠNG XUÂN KIÊN

CUV, CTCĐ

8

HOÀNG TRUNG HÀ

TTCM

9

LÊ MINH QUỲNH HOA

TPCM

10

VŨ THỊ NGỌC

GIÁO VIÊN

11

ƯƠNG VĂN SAN

TPCM

12

NGUYỄN VĂN TUÂN

BTĐT

13

TRẦN VIỆT PHƯ­ƠNG

TTCM

14

ƯƠNG THỊ DUNG

TTCM

15

ƯU THỊ THOAN

GIÁO VIÊN

16

ƯƠNG TOÀN THẮNG

TPCM

17

HOÀNG HUYỀN TRANG

GIÁO VIÊN

Bài cùng chuyên mục