Trang chủ » Chi bộ nhà trường
Chi bộ nhà trường

Danh sách Đảng viên Chi bộ trường THPT Phương Sơn

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Hùng

BTCB, HT

2

Nguyễn Thị Lý

PBTCB, PHT

3

Lương Thế Tùng

TTCM

4

Hoàng Trung Hà

TTCM

5

Dương Văn San

TTCM

6

Ngô Thị Hà

TTCM

7

Lương Xuân Kiên

CUV, CTCĐ

8

Dương Thị Dung

TTCM

9

Hoàng Văn Năng

TTCM

10

Lê Minh Quỳnh Hoa

TPCM

11

Đỗ Ngọc Nguyên

TPCM

12

Đào Anh Dũng

Phó BTĐT

13

Đỗ Văn Cứ

Giáo viên

14

Dương Thị Minh Khang

Giáo viên

15

Giáp Thị Thùy Dung

Giáo viên

16

Nguyễn Văn Hởi

TPCM

17

Nguyễn Văn Long

Phó BTĐT

18

Hà Thị Minh Hiên

Giáo viên

19

Dương Toàn Thắng

TPCM

20

Thân Thị Minh Đức

TPCM

21

Hà Văn Huệ

Thư kí hội đồng

22

Nguyễn Thị Hiệp

Giáo viên

23

Đặng Hữu Tuấn

Giáo viên

24

Lưu Thị Thoan

Giáo viên

25

Trần Thị Tân Hòa

TPCM

26

Nguyễn Thị Vân Anh

TPCM

27

Phạm Thị Hiền

TTCM

28

Vũ Mạnh Cường

TPCM

29

Chu Văn Hợp

Giáo viên

30

Bùi Văn Thính

Giáo viên

31

Ngô Văn Hiển

BTĐT

Bài cùng chuyên mục