Trang chủ » Ban giám hiệu nhà trường
Ban giám hiệu nhà trường

Giới thiệu Ban giám hiệu trường THPT Phương Sơn

HIỆU TRƯỞNG

THẦY: ĐẶNG XUÂN CÁT

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THẦY: DƯƠNG VĂN THAO

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THẦY: NGUYỀN THANH BÌNH

Bài cùng chuyên mục