Trang chủ » Tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn

TỔ HÓA - SINH KTNN

STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Phạm Thi Hiền Hóa học Tổ trưởng
2 Dương Toàn Thắng Sinh Tổ phó
10 Phùng Đình Thiện KTNN TKHĐ
3 Nguyễn  Thị Ngà Hóa học  
4 Thân Thị Minh Đức Hóa học  
5 Hà Văn Huệ Hóa học  
6 Nguyễn Thị Tĩnh Hóa học  
7 Nguyễn T.Tuyết Nga Sinh  
8 Ngô Văn Hiển Sinh Bí thư Đoàn
9 Tạ Thị Kim Chi Sinh