Trang chủ » Tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn

TỔ HÓA - SINH KTNN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Phạm Thị Hiền

Hóa

Tổ trưởng

2

Thân Thị Minh Đức

Hóa

Tổ phó

3

Hà Văn Huệ

Hóa

Thư kí hội đồng

4

Nguyễn Thị Ngà

Hóa

 

5

Nguyễn Thị Tĩnh

Hóa

 

6

Nguyễn Thu Hằng

Hóa

 

7

Dương Toàn Thắng

Sinh

Tổ phó

8

Đặng Hòa Hiếu

Sinh

 

9

Chu Thị Nga

Sinh

 

10

Ngô Văn Hiển

Sinh

Bí thư đoàn trường

11

Nguyễn Thị Duyên

Sinh

 

12

Nguyễn Thị Hiệp

KTNN