Trang chủ » Tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn

TỔ LÍ - KT

 

STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Dương Văn San Vật Lý Tổ trưởng
2 Nguyễn Văn Hởi Vật Lý Tổ phó
3 Trương Văn Hùng Vật Lý  
4 Phan Thị Thu Vật Lý  
5 Phạm Anh Tuấn Vật Lý  
6 Nguyễn Văn Tuân Vật Lý  
7 Nguyễn Thị Thúy Vật Lý  
8 Nguyễn Văn Long Vật Lý  
9 Lê Thị Thúy KTCN  
10 Hoàng Huyền Trang KTCN