Trang chủ » Tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn

TỔ TOÁN - TIN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Hoàng Văn Năng

Toán

Tổ trưởng

2

Lê Minh Quỳnh Hoa

Toán

Tổ phó

3

Đỗ Ngọc Nguyên

Toán

Tổ phó

4

Tạ Đăng Toàn

Toán

 

5

Nguyễn Thị Hồng

Toán

 

6

Đào Anh Dũng

Toán

 

7

Đỗ Văn Cứ

Toán

 

8

Nguyễn Thị Nhàn

Toán

 

9

Đỗ Thị Mai

Toán

 

10

Giáp Thị Thùy Dung

Toán

 

11

Đỗ Thị Hà

Toán

 

12

Lưu Thị Thanh Mai

Toán

 

13

Lê Minh Tuấn

Tin

 

14

Nguyễn Thị Hương

Tin

 

15

Dương Thị Xoa

Tin

 

16

Dương Thị Minh Khang

Tin