Trang chủ » Tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn

TỔ TOÁN - TIN

STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Trần Việt Phương Toán Tổ trưởng
2 Hoàng Văn Năng Toán Tổ phó
3 Lê Minh Quỳnh Hoa Toán Tổ phó
4 Đỗ Ngọc Nguyên Toán  
5 Nguyễn Thị Hồng Toán  
6 Phạm Thị Hồng Minh Toán  
7 Tạ Đăng Toàn Toán  
8 Nguyễn Thị Nhàn Toán  
9 Hoàng Thị Giang Toán  
10 Giáp Thị Thùy Dung Toán  
11 Đào Anh Dũng Toán  
12 Đỗ Thị Mai Toán  
13 Nguyễn Thị Hương Tin  
14 Lê Minh Tuấn Tin  
15 Dương Thị Xoa Tin