Trang chủ » Tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn

TỔ VĂN PHÒNG

STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Văn Quyền Kế toán Tổ trưởng
2 Bùi Thị Thu Hương Thư viện Tổ phó
3 Vũ Trí Đoán TN Vật lí  
4 Nguyễn Thị Minh Thư TN Hóa, Sinh  
5 Nguyễn Thị Hà Y tế  
6 Nguyễn Thị Lý Văn thư  
7 Đặng Văn Xuyên Bảo vệ  
8 Đặng Văn Chiên Bảo vệ  
9 Nguyễn Thị Viền Tạp vụ