Trang chủ » Tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn

TỔ VĂN PHÒNG

STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Đinh Thị Định Kế toán Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Lý Văn Thư Tổ phó
3 Thân Thu Hằng Thư Viện  
4 Đỗ Thị Minh Thư TN Hóa, Sinh  
5 Nguyễn Thị Hà Y tế  
6 Nguyễn Anh Ninh  Bảo Vệ  
7 Nguyễn  Văn Khương Bảo vệ  
8 Đặng Văn Chiên Bảo vệ  
9 Nguyễn Thị Út Tạp vụ