Trang chủ » Tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn

TỔ XÃ HỘI

STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Lương Thế Tùng Lịch sử Tổ trưởng
2 Vũ Chí Công Địa lý Tổ phó
3 Đặng Hữu Tuấn Lịch sử Phó BT Đoàn
4 Lê Thị Quỳnh Giang Lịch sử  
5 Nguyễn Thị Thúy Lịch sử  
6 Lương Xuân Kiên Địa lý  
7 Đỗ Thị Thanh Hiền GDCD  
8 Lưu Thị Thoan GDCD  
9 Hà Thị Hiền GDCD