Trang chủ » Ba công khai
Ba công khai

Biểu mẫu 05-TT09

Biểu mẫu 05-TT09
SỞ GD-ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT PHƯƠNG SƠN
Biểu mẫu 05-TT09


THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2012-2013

STT
Nội dung
Cam kết của nhà trường

I/Điều kiện tuyển sinh

-Thực hiện đúng qutết định số 47/QĐ-UB ngày 22 tháng 7 năm 1999 của UBND tỉnh Bắc Giang về địa bàn tuyển sinh.
-Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II/Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

-Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGD&ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III/
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
-Nhà trường phối hợp với gia đình trong việc giáo dục đạo đức,lối sống cho học sinh. Giáo dục học sinh phòng chống các tệ nạn xã hội, không vi phạm trật tự an toàn giao thông, biết giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh...

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

- Nhà trường có đủ cơ sở vật chất phục vụ học tập, đảm bảo 1lớp/1phòng học. Có ba phòng thí nghiệm thực hành, hai phòng máy vi tính, một phòng máy chiếu, thư viện có máy tính kết nối internet đáp ứng đủ yêu cầu học tập của học sinh.

V/Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

-Học sinh được tham gia các hoạt động học tập, văn hoá thể thao...của Nhà trường, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
-Học sinh được mượn sách báo, tài liệu của thư viện, được khen thưởng khi có thành tích.
-Học sinh được chăm sóc sức khoẻ, lao động vệ sinh và bảo vệ tài sản chung của nhà trường, được tư vấn kỹ năng sống...

VI/Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

-Cán bộ quản lý: 02
+Hiệu trưởng: Thầy Trần Duy Phương
+Phó HT : Thầy Nguyễn Thanh Bình
-Giáo viên: 70.
-Hành chính: 9 (3 hợp đồng)
-Phương pháp quản lý:
+Quản lý bằng các văn bản: Quy chế, thông tư, điều lệ...của các cấp ban hành.
+Quản lý bằng kế hoạch.
+Quản lý bằng thi đua.
+Quản lý bằng thanh tra, kiểm tra

VII/Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

-Hạnh kiểm: +Tốt,Khá: 90-93%
+ TB: 3- 6%
+Yếu: 1%
-Học lực:
+Giỏi: 3-3.2%
+Khá: 35-37%
+TB: 55-57%
+Yếu: 5%
-Học sinh lưu ban sau khi rèn luyên:
dưới 1%
-Thi học sinh giỏi cấp tỉnh:
Trong tốp 10 của tỉnh
-Thi tốt nghiệp THPT: 95%-97%
-Thi đỗ ĐH,CĐ: 40-45% HS lớp 12.

VIII/ Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

- Đảm bảo sau khi học hết chương trình THPT, các em đều có khả năng theo học các trường ĐH, CĐ và Trung học chuyên nghiệp.

Phương Sơn, ngày 01 tháng 9 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

Trần Duy Phương