Trang chủ » Lịch làm việc
Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 3 (từ 7/9/2015 đến 13/9/2015)

Lịch làm việc tuần 3 (từ 7/8/2015 đến 13/9/2015)

Thứ/Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
(7/9)

- Chào cờ.
- Tuyên truyền ATGT (P/trách: Chi đoàn GV).

- 14h00: Tập huấn sử dụng bảng tương tác tại trường (T/phần: Mỗi tổ CM cử 01 GV tham dự - Tổ trưởng thông báo cho GV).
- Chào cờ.
- Tuyên truyền ATGT (P/trách: Chi đoàn GV). 

Thứ ba
(8/9)

- GVCN nhận danh sách lớp để photo gởi cho GVBM của lớp

- 14h00: Tập huấn sử dụng bảng tương tác tại trường (T/phần: Mỗi tổ CM cử 01 GV tham dự - Tổ trưởng thông báo cho GV).

Thứ tư
(9/9)

 

 

Thứ năm
(10/9)

- 8h00: Tuyên truyền ATGT cho HS khối 10.
(P/trách: Ban HĐNGLL + Công an TP).

- 14h00: Sinh hoạt Tổ CM + Tập huấn sử dụng bảng tương tác tại trường (P/trách: GV cử tập huấn --> tập huấn lại các GV trong tổ).
- 14h00: Họp trưởng ban nữ công.
- 15h30: Họp Chủ tịch Công đoàn.
 (theo giấy mời) 
Thứ sáu
(11/9)
 

 

Thứ bảy
(12/9)

 

 

Chủ nhật
(13/9)

- Đại hội chi đoàn các lớp:
  + 7h30 - 9h00: Ca sáng.
  + 9h15 - 10h30: Ca chiều.
(P/trách: Đoàn trường).