Trang chủ » Liên hệ
Liên hệ

Trường THPT Phương Sơn - Lục Nam - Bắc Giang
Địa chỉ: Xã Phương Sơn - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Tel/ Fax: 02403.885.270 -  Admin: 0983.625.378
Email : thptphuongson@bacgiang.edu.vn
Website: http://www.thptphuongson.edu.vn