Trang chủ » Phòng truyền thống
Phòng truyền thống
Thủ khoa vào 10 qua các năm
Danh sách học sinh có điểm thi vào lớp 10 cao nhất khóa. Từ năm 2009 đến nay.
Danh sách học sinh Giỏi toàn diện năm học 2012-2013
Năm học 2012-2013,trường THPT Phương Sơn có 47 học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi. Cụ thể như sau:
HSG cấp tỉnh năm 2013
Danh sách cụ thể như sau
Học sinh có điểm thi ĐH từ 20 điểm trở lên
Danh sách những học sinh có điểm thi ĐH từ 20 điểm trở lên, năm 2012:
Giáo viên giỏi cấp tỉnh vòng 1, chu kỳ 2011-2015
Danh sách giáo viên đạt "Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vòng I
Biểu đồ phát triển
1. Biểu đồ phát triển số lượng học sinh
Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vòng 2, chu kỳ 2011-2015
Danh sách giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vòng II, chu kỳ 2011-2015: