Trang chủ » Thành tích thầy cô
Thành tích thầy cô

Chiến sĩ thi đua năm học 2011-2012

Stt Họ và tên Chức vụ CSTĐ
1 Trần Duy Phương Hiệu trưởng Cấp tỉnh
2 Nguyễn Thanh Bình Phó hiệu trưởng Cấp cơ sở
3 Lương Xuân Kiên CTCĐ Cấp cơ sở
4 Phùng Đình Thiện BTĐT Cấp cơ sở
5 Phạm Thị Hiền TTCM Cấp cơ sở
6 Lương Thế Tùng TTCM Cấp cơ sở
7 Nguyễn Thị Hường TTCM Cấp cơ sở
8 Dương Văn San TPCM Cấp cơ sở
9 Lê Minh Quỳnh Hoa TTCM Cấp cơ sở
10 Quách Thùy Nhiên TTCM Cấp cơ sở