Trang chủ » Học sinh tiêu biểu
Học sinh tiêu biểu

Danh sách học sinh Giỏi toàn diện năm học 2012-2013

Năm học 2012-2013,trường THPT Phương Sơn có 47 học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi. Cụ thể như sau:

STT HỌ VÀ TÊN LỚP
1 Hoàng Thị Ánh 10A1
2 Trương Phương Dung 10A1
3 Nguyễn Thị Thu Hiền 10A1
4 Nguyễn Phương Lan 10A1
5 Đặng Thùy Linh 10A1
6 Nguyễn Thị Nga 10A1
7 Nguyễn Thị Nhung 10A1
8 Tống Bảo Quyên 10A1
9 Nguyễn Thị Phương Trinh 10A1
10 Trịnh Thị Hường 10A10
11 Chu Thùy Linh 10A10
12 Nguyễn Thị Tâm 10A10
13 Bùi Thị Hải Anh 11A1
14 Lý Thị Vân Anh 11A1
15 Nguyễn Thị Ngọc Bích 11A1
16 Nguyễn Thị Diễm 11A1
17 Đặng Văn Dương 11A1
18 Đỗ Bình Dương 11A1
19 Nguyễn Như Đồng 11A1
20 Nguyễn Thị Thanh Hà 11A1
21 Dương Thị Hiền 11A1
22 Trần Thị Hồng Hiệp 11A1
23 Tường Thị Thu Huệ 11A1
24 Trần Thị Hương 11A1
25 Ngô Văn Khiêm 11A1
26 Nguyễn Thu Nga 11A1
27 Hoàng Hà Ngân 11A1
28 Nguyễn Thị Nhàn 11A1
29 Bùi Thị Linh Nhi 11A1
30 Hoàng Phương Quỳnh 11A1
31 Vũ Thị Quỳnh 11A1
32 Nguyễn Ngọc Sơn 11A1
33 Nguyễn Thị Ánh Chi 11A2
34 Đỗ Thùy Dung 11A2
35 Nguyễn Thị Ngoan 11A2
36 Trương Thị Thảo 11A10
37 Nguyễn Văn Hải 12A1
38 Đồng Thị Thu Hiền 12A1
39 Bùi Thị Huyền 12A1
40 Chu Thị Hương 12A1
41 Hoàng Thị Lan 12A1
42 Hoàng Thị Xuân Mai 12A1
43 Hoàng Thị Hồng Nhung 12A1
44 Ngô Thị Phương 12A1
45 Hoàng Thị Minh Thu 12A1
46 Đàm Thị Minh Thuý 12A1
47 Đỗ Thị Hà 12A10