Trang chủ » Thành tích thầy cô
Thành tích thầy cô

Giáo viên giỏi cấp tỉnh vòng 1, chu kỳ 2011-2015

Danh sách giáo viên đạt "Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vòng I

STT HỌ VÀ TÊN SINH NĂM MÔN TỔ CM
1 Phùng Đình Thiện 14/07/79 Công nghệ Công nghệ
2 Lê Thị Thúy 01/07/82 Công nghệ Công nghệ
3 Trương Quang Hữu 07/11/83 Tin học Công nghệ
4 Thân Thị Minh Đức 06/05/81 Hóa học Hóa-Sinh
5 Phạm Thị Hiền 3/21/1978 Hóa học Hóa-Sinh
6 Nguyễn Thị Ngà 11/22/1980 Hóa học Hóa-Sinh
7 Ngô Văn Hiển 8/15/1983 Sinh học Hóa-Sinh
8 Nguyễn Văn Hởi 2/17/1981 Vật lí Lí
9 Nguyễn Thị Hường 7/16/1977 Vật lí Lí
10 Lê Thanh Ngần 10/17/1983 Tiếng Anh Ngoại ngữ
11 Nguyễn Thị Vân Anh 11/08/83 Tiếng Anh Ngoại ngữ
12 Hoàng Thị Giang 10/22/1983 Toán học Toán
13 Trần Việt Phương 06/10/80 Toán học Toán
14 Trần Thị Tân Hòa 10/26/1978 Ngữ văn Văn
15 Trần Thị Thương 12/02/84 Ngữ văn Văn
16 Lương Xuân Kiên 4/15/1977 Địa lý Xã Hội
17 Đỗ Thanh Hiền 10/11/78 GDCD Xã Hội
18 Hà Thị Hiền 7/13/1981 GDCD Xã Hội
19 Lương Thế Tùng 04/11/75 Lịch sử Xã Hội