Trang chủ » Học sinh tiêu biểu
Học sinh tiêu biểu

HSG cấp tỉnh năm 2013

STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
MÔN
LỚP
GIẢI
1
Dương Văn Đại
13/8/95
Địa lí
12
Nhì
2
Nguyễn Thị Mai
14/8/95
Lịch sử
12
Nhì
3
Bùi Văn Thái
20/10/97
Toán
10
Nhì
4
Nguyễn Ngọc Sơn
12/4/96
Toán
11
Nhì
5
Giáp Thị Ngọc Mai
11/8/96
Văn
11
Nhì
6
Nguyễn Văn Phương
25/12/95
Lịch sử
12
Ba
7
Vũ Thị Yến
28/7/95
Lịch sử
12
Ba
8
Nguyễn Thị Kim Hằng
1/8/95
Lịch sử
12
Ba
9
Nguyễn Đình Phi
25/12/95
Sinh học
12
Ba
10
Đồng Thị Thu Hiền
9/10/95
Sinh học
12
Ba
11
Đỗ Thị Hà
8/4/95
Tiếng Anh
12
Ba
12
Trịnh Văn Hải
6/7/95
Tiếng Anh
12
Ba
13
Dương Đức Thịnh
12/3/96
Tiếng Anh
11
Ba
14
Lý Thị Vân Anh
12/4/96
Toán
11
Ba
15
Nguyễn Thị Phương Trinh
1/2/97
Toán
10
Ba
16
Bùi Văn Chương
29/1/97
Toán
10
Ba
17
Đỗ Thị Hà
8/4/95
Văn
12
Ba
18
Tăng Thị Hồng
12/1/97
Văn
10
Ba
19
Nguyễn Thị Phương Lan
5/1/97
Văn
10
Ba
20
Nguyễn Văn Hải
23/7/95
Vật lí
12
Ba
21
Lê Thị Bình
18/10/95
Địa lí
12
KK
22
Đàm Thị Minh Thuý
10/6/95
Sinh học
12
KK
23
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
21/6/95
Sinh học
12
KK
24
Dương Văn Tuấn
17/8/95
Tiếng Anh
12
KK
25
Trương Thị Thảo
21/4/96
Tiếng Anh
11
KK
26
Vũ Đức Nguyên
23/1/97
Toán
10
KK
27
Trịnh Thị Hường
6/3/97
Văn
10
KK
28
Trương Thị Thảo
4/2/96
Văn
11
KK
29
Nguyễn Thị Phương
06/12/1995
Văn
12
KK
30
Nguyễn Thị Thu Uyên
2/8/97
Văn
10
KK