Trang chủ » Học sinh tiêu biểu
Học sinh tiêu biểu

Thủ khoa vào 10 qua các năm


Vào 10 năm
Họ và tên
Văn
Toán
Môn thứ 3
Tổng điểm
2009
Vũ Thị Minh
8
9
Anh: 8
25
2010
Đỗ Thị Hà
8.75
8.75
Anh: 10
27.5
2011
Nguyễn Thị Ngọc Bích
8
8.25
Hóa: 8
24.25
2012
Nguyễn Thị Phương Trinh
7.75
9
Anh: 9
25.75
2013
Trương Ngọc Lan
7.75
9
Anh: 10
26.75