Trang chủ » Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh

Danh sách ĐKDT ĐH, CĐ của học sinh trường THPT Phương Sơn

Danh sách ĐKDT ĐH, CĐ của học sinh trường THPT Phương Sơn
Ban tuyển sinh trường THPT Phương Sơn thông báo danh sách các học sinh nhà trường ĐKDT vào ĐH, CĐ năm 2013.

Đề nghị các thí sinh kiểm tra, nếu có sai sót báo ngay về BTS nhà trường để kịp thời khắc phục.

Tải danh sách về ở đây