Trang chủ » Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh

Danh sách thí sinh đạt điểm sàn ĐH năm 2013

Ngày 8/8/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm sàn ĐH năm 2013.
Những thí sinh đã đạt điểm sàn ĐH, nếu không đỗ NV1 các em có thể làm NV2 vào các trường ĐH còn chỉ tiêu.
Thời gian nhận giấy báo điểm thi và giấy gọi nhập học: các em sẽ về trường THPT Phương Sơn để lấy vào ngày 18/8/2013. Những em nào có nhu cầu nộp hồ sơ làm nguyện vọng 2, sẽ phải nộp thêm 30.000đ/01 hồ sơ (tiền lệ phí xét tuyển).
Danh sách các thí sinh đã đạt từ điểm sàn ĐH trở lên tải ở file đính kèm.
Phùng Đình Thiện