Trang chủ » Tin tức nhà trường
Tin tức nhà trường

Công khai các thông tin của nhà trường

Công khai dự toán ngân sách 2020.

Xem chi tiết tại đây!

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020.

Xem chi tiết tại đây!

Công khai thực hiện ngân sách năm 2020.

Xem chi tiết tại đây!

Công khai giá dịch vụ tuyển sinh năm 2020.

Xem chi tiết tại đây!

Công khai tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2020.

Xem chi tiết tại đây!

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2020.

Xem chi tiết tại đây!