Trang chủ » Tin tức nhà trường
Tin tức nhà trường

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT CONORA (eCoV) GÂY RA

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Conora (eCoV) gây ra.

Xem chi tiết tại đây!

Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh.

Xem chi tiết tại đây!

Nhà trường phân công nhiệm vụ tới từng CBGV - NV trong cơ quan.

Danh sách!