Trang chủ » Tin tức nhà trường
Tin tức nhà trường

Đại hội công đoàn trường THPT Phương Sơn nhiệm kỳ 2017- 2018

Được sự chỉ đạo của Chi bộ , sự quan tâm Ban giám hiệu, ngày 21/9/2017 BCH công đoàn trường THPT Phương Sơn tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Về dự và chỉ đạo ĐH có đồng chí Đặng Xuân Cát - Bí thư  Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; cùng toàn thể đoàn viên công đoàn trường THPT Phương Sơn.

Đoàn chủ tịch

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Công đoàn trường THPT Phương Sơn có nhiều đổi mới, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Đại hội lần nhiệm kỳ 2013-2017 đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường, Công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV, NV; tuyên truyền, vận động đội ngũ CBGV, NV thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Ngành; nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ CBGV, NV… Trong nhiệm kỳ qua tập thể luôn đạt CĐCS vững mạnh, nhiều cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua, đạt các danh hiệu thi đua và khen thưởng các cấp.

Đồng chí Đặng Xuân Cát – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí chí Đặng Xuân Cát – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao những kết quả của Công đoàn trường THPT Phương Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ tới cần phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh chăm lo thiết thực và toàn diện cho CBGV, NV; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được trí tuệ của đội ngũ, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

 Đồng chí Đặng Xuân Cát trao giấy khen của Công đoàn ngành cho các đoàn viên Công đoàn xuất sắc

Đại hội công đoàn trường THPT Phương Sơn kêu gọi cán bộ, đoàn viên công đoàn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn trường THPT Phương Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra.

                                                                                                                                                           Writer: Ngô Văn Hiển

                                                                                                                                                          AD: Lê Minh Tuấn