Trang chủ » Tin tức nhà trường
Tin tức nhà trường

Hội nghị Cán bộ - Công chức, viên chức năm hoc 2017 - 2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc triển khai các nhiệm vụ năm học 2017-2018. Sáng ngày 16/9/2017, trường THPT Phương Sơn đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức – viên chức năm học 2017-2018.

Dự Hội nghị có Đồng chí Đặng Xuân Cát- Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường. Tại Hội nghị, đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo tổng kết đánh giá mọi mặt hoạt động của nhà trường trong năm học 2016-2017 như: chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, công tác xã hội hóa giáo dục được mở rộng, thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, tham gia công tác từ thiện…

Đoàn chủ tịch

Sau báo cáo tổng kết đánh giá năm học 2016-2017, Hội nghị tiếp tục lắng nghe dự thảo kế hoạch cho năm học mới 2017-2018: Ngoài việc tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa các danh hiệu đã đạt được, năm học mới cần chú ý đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng ôn thi THPT Quốc gia và phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp THPT; các hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh được trú trọng…

Cũng tại Hội nghị, đại diện các tổ chuyên môn đã ký cam kết thi đua với Ban giám hiệu nhà trường; Khen thưởng các thầy cô đạt thành tích suất sắc năm học 2016-2017.

 

Các tổ chuyên môn ký cam kết thi đua

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong năm học 2016-2017

Writer: Ngô Văn Hiển

AD: Lê Minh Tuấn