Trang chủ » Tin tức
Tin tức

Phòng chống Covid 19 tại trường THPT Phương Sơn!

Nhà trường đề nghị quý khách, phụ huynh học sinh khi đến liên hệ nhà trường đều phải thực hiện!

Và thực hiện khử khuẩn đúng theo quy định của bộ y tế!