Trường THPT Phương Sơn tổ chức thành công Hội nghị CBCCVC năm học 2021 – 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 05/HDLT-SGD&ĐT-CĐN ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở GD&ĐT và Công đoàn giáo dục tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm học 2021 – 2022 ngành giáo dục Bắc Giang. Đúng 13 giờ 50 phút  ngày 09/10/2021, Nhà trường và Công đoàn trường THPT Phương Sơn đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2021 – 2022 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm học 2020 – 2021 đồng thời đề ra phương hướng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Tham dự  Hội nghị có các đồng chí trong BGH, BCH Công đoàn và toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên  nhà trường.

Mở đầu chương trình, đồng chí Phạm Hùng–Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020 – 2021; Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 –  2022. Bản báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được nổi bật trong năm học qua. Các chỉ tiêu thi đua đề ra tại Hội nghị công chức viên chức năm học 2020-  2021 nhà trường đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Chỉ ra được những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Bản phương hướng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của năm học như: Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học;Tăng cường kỷ cương nền nếp, dân chủ trong nhà trường. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho HS, đặc biệt tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường. Thực hiện giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu dạy thực chất, học thực chất. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai thực hiện có hiệu quả việc dạy học ngoại ngữ. Duy trì hoạt động Câu lạc bộ tiếng Anh, các buổi ngoại khóa tiếng Anh, xây dựng 01 bộ đề khảo sát năng lực học sinh lớp 12; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức dạy và học. Bản phương hướng đã đưa ra những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm học.

Tiếp theo, Hội nghị được nghe Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm học 2020 – 2021 và Nội dung thi đua năm học 2021 – 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến từ đoàn viên công đoàn; Báo cáo thu chi tài chính và phúc lợi cơ quan; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã tiến hành tham luận, thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch nhiệm vụ năm học. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề trọng tâm của năm học, các giải pháp nhằm nâng cáo chất lượng dạy học đặc biệt là dạy trực tuyến khi tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phạm Hùng –Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường giải đáp những thắc mắc của cán bộ công chức, viên chức về cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học, về quy chế chi tiêu nội bộ…một cách công khai, rõ ràng, thuyết phục đem lại sự hài lòng của tất cả các thành viên tham dự hội nghị. Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua: Quy chế làm việc của cơ quan; Quy chế dân chủ; Quy chế chấm điểm và xếp loại thi đua cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2021 – 2022; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 với 100% ý kiến nhất trí.

Cũng tại hội nghị thành tích của các đồng chí cán bộ,công chức, viên chức được ghi nhận và khen thưởng.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của hội nghị, đồng chí Lương Xuân Kiên– Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã lên Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” năm học và cùng đồng chí Phạm Hùng – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường kí Giao ước thi đua năm học 2021 – 2022

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, tích cực, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm học 2021 – 2022 với sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ công chức, viên chức. Hy vọng rằng, trong năm học này, với tầm nhìn xa trông rộng, lòng tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm của người đứng đầu; sự đoàn kết, sáng tạo, say sưa, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc của cán bộ công chức, viên chức, trường THPT Phương Sơn sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Writer: Thân Thị Minh Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.