Đoàn Thanh Niên

BÍ THƯ: Đ/C Đào Anh Dũng

SĐT: 0916.161.818

EMAIL: dadung.ps@bacgiang.edu.vn

 

PHÓ BÍ THƯ: Đ/C Nguyễn Văn Long

SĐT: 0343.835.989

EMAIL: nvlong.ps@bacgiang.edu.vn

 

PHÓ BÍ THƯ: Đ/C Hà Thị Minh Hiên

SĐT: 0393.915.142

EMAIL: htmhien.ps@bacgiang.edu.vn

 

DANH SÁCH  BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHƯƠNG SƠN

STT HỌ VÀ TÊN HỌC VẤN CHI ĐOÀN CHỨC VỤ
1 Đào Anh Dũng Thạc sỹ CBGV Bí thư
2 Nguyễn Văn Long Thạc sỹ CBGV Phó Bí thư
3 Hà Thị Minh Hiên Đại học CBGV Phó Bí thư
4 Trương Hải Đăng  Lớp 11 11A1 Phó Bí thư
5 Dương Thị Minh Khang Thạc sỹ CBGV UV BCH
6 Trịnh Xuân Huế Đại học CBGV UV BCH
7 Trần Phương Anh Lớp 11 11A2 UV BCH
8 Bùi Thị Thùy Dung Lớp 12 12A10 UV BCH
9 Dương Văn Điệp Lớp 11 11A1 UV BCH
10 Lê Thị Minh Hạnh Lớp 12 12A1 UV BCH
11 Nguyễn Văn Trung Kiên Lớp 12 12A2 UV BCH
12 Dương Thị Ngọc Lan Lớp 11 11A3 UV BCH
13 Chu Thị Khánh Linh Lớp 12 12A10 UV BCH
14

15

Đào Phương Trang

Nguyễn Đức Thành Trung

Lớp 10

Lớp 11

10A3

11A2

UV BCH

UV BCH