Đoàn Thanh Niên

BÍ THƯ: Đ/C NGÔ VĂN HIỂN

SĐT: 0983.548.158

EMAIL: nvhien.ps@bacgiang.edu.vn

DANH SÁCH  BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHƯƠNG SƠN

STT HỌ VÀ TÊN HỌC VẤN CHI ĐOÀN CHỨC VỤ
1 Đào Anh Dũng Thạc sỹ CBGV Phó Bí thư
2 Nguyễn Văn Long Thạc sỹ CBGV Phó Bí thư
3 Nguyễn Phi Hùng Lớp 12 12A2 Phó Bí thư
4 Hà Thị Minh Hiên Đại học CBGV UV BTV
5 Trịnh Xuân Huế Đại học CBGV UV BCH
6 Dương Thị Minh Khang Thạc sỹ CBGV UV BCH
7 Vũ Thị Kim Ngân Lớp 12 12A1 UV BCH
8 ĐỖ Hồng Diệp Lớp 12 12A1 UV BCH
9 Nguyễn THị Diệu Linh Lớp 11 12A3 UV BCH
10 Lê Thị Minh Hạnh Lớp 11 11A1 UV BCH
11 Bùi Thị Thùy Dung Lớp 11 11A10 UV BCH
12 Chu Thị Khánh Linh Lớp 11 11A10 UV BCH
13 Nguyễn Văn Trung Kiên Lớp 10 11A2 UV BCH
14 Trương Hải Đăng Lớp 10 10A1 UV BCH