Chi Bộ Đảng

BÍ THƯ CHI BỘ

Đ/C: PHẠM HÙNG TỔ ĐẢNG SỐ 2

Điện thoại: 0988103268 

Email: Phamhungln@gmail.com 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2021

TT Họ và tên Chuyên môn  Chức vụ đảng Tổ đảng số
1 Lương Xuân Kiên Địa lí  Chi ủy viên 4
2 Dương Văn San Vật lí  Phó bí thư – PHT 2
3 Ngô Văn Hiển Sinh học  Chi ủy viên 3
4 Mai Đình Nhường Hóa học Chi ủy viên – PHT 3
5 Hoàng Văn Năng Toán ĐV- Tổ trưởng 1
6 Lê Minh Quỳnh Hoa Toán ĐV 1
7 Đỗ Ngọc Nguyên Toán ĐV 1
8 Đào Anh Dũng Toán ĐV 1
9 Đỗ Văn Cứ Toán ĐV 1
10 Giáp Thị Thùy Dung Toán ĐV 1
11 Dương Thị Minh Khang Tin học ĐV 1
12 Trần Thị Mơ Tin học ĐV 1
13 Nguyễn Văn Hởi Vật lí ĐV 2
14 Nguyễn Văn Long Vật lí ĐV 2
15 Hà Thị Minh Hiên Vật lí ĐV 2
16 Trương Văn Hùng Vật lí ĐV 2
17 Ngô Thị Hà  Ngữ văn ĐV 2
18 Trần Thị Tân Hòa  Ngữ văn ĐV 2
19 Nguyễn Thị Trang Kế toán ĐV 2
20 Phạm Thị Hiền Hóa học ĐV- Tổ trưởng 3
21 Thân Thị Minh Đức Hóa học ĐV 3
22 Hà Văn Huệ Hóa học ĐV 3
23 Dương Toàn Thắng Sinh học ĐV 3
24 Chu Thị Nga Sinh học ĐV 3
25 Nguyễn Thị Hiệp KTNN ĐV 3
26 Lương Thế Tùng Lịch sử ĐV- Tổ trưởng 4
27 Lưu Thị Thoan GDCD ĐV 4
28 Nguyễn Viết Xuân GDCD ĐV 4
29 Hoàng Trung Hà Thể dục ĐV 4
30 Vũ Mạnh Cường Thể dục ĐV 4
31 Chu Văn Hợp Thể dục ĐV 4
32 Bùi Văn Thính Thể dục ĐV 4
33 Trịnh Xuân Huế GDQP ĐV 4
34 Nguyễn Tiến Thành Thể dục ĐV 4