Hướng Dẫn Thủ Tục Hành Chính

– Hướng Dẫn Thủ Tục Hành Chính Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia:

– Hướng Dẫn Thủ Tục Hành Chính Cổng Dịch Vụ Tỉnh Bắc Giang:

– Hướng Dẫn Thủ Tục Hành Chính Sở GD&ĐT Bắc Giang:

– Một số lưu ý về đối tượng, hồ sơ, thủ tục khi chuyển trường đối với học sinh THCS và THPT

– Lịch trả bằng Tốt nghiệp tại trường THPT Phương Sơn: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, Gặp bộ phận văn phòng.

– Hướng dẫn cấp lại bản sao bằng Tốt nghiệp: Công dân mang theo CMND/CCCD đến trung tâm hành chính công của tỉnh gặp bộ phận 1 cửa giáo dục. Hoặc làm online qua cổng dịch vụ công 

–  Biên bản sinh hoạt lớp:

– Biên bản GVCN làm việc với PHHS

– Đơn xin bảo lưu

– Đơn xin chuyển trường

– Đơn xin nghỉ học

– Giấy giới thiệu chuyển trường

– Giấy mời họp PHHS của GVCN

– Giấy xác nhận bảng điểm, học bạ