SỨC KHOẺ HỌC ĐƯỜNG

Công Văn: Triển khai thực hiện công tác nước sạch, vệ sinh trường học và mở chuyên mục về sức khỏe học đường

– Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025; Công văn số 544/UBND-KGVX ngày 13/2/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện kế hoạch và mở chuyên mục về sức khỏe học đường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các đơn vị (như kính gửi) thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm dừng việc lắp đặt mới hệ thống lọc nước tại các trường học để rà soát, đánh giá, kiểm tra chất lượng hệ thống lọc nước. Yêu cầu các cơ sở giáo dục sử dụng nguồn nước uống đảm bảo hợp vệ sinh an toàn thực phẩm: (1) sử dụng nước uống đã được đun sôi; (2) được sử dụng nước uống tinh khiết đóng bình, đóng chai của các cơ sở sản xuất được cấp Giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”. Tuyên truyền, khuyến khích phụ huynh học sinh trang bị bình đựng nước uống cá nhân cho học sinh, trẻ em.

2. Tổ chức rà soát số lượng, chất lượng các công trình vệ sinh trong trường học, số lượng nhà vệ sinh, hố tiêu theo tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; tham mưu đầu tư, xây mới, cải tạo các công trình vệ sinh trong trường học đã xuống cấp, sử dụng không hiệu quả.

3. Nâng cấp hệ thống cấp nước sạch, bố trí vòi nước rửa tay, xà phòng trong khu vực trường học để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe trẻ em, học sinh.

4. Tổ chức các hoạt động trang trí, làm sạch nhà vệ sinh, khu vực rửa tay trong nhà trường góp phần đẩy mạnh môi trường thân thiện, tạo cảnh quan trường học xanh- sạch- đẹp.

5. Các cơ sở giáo dục, triển khai tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức bữa ăn dinh dưỡng khoa học, hợp lý về sức khỏe học đường trên Website của đơn vị; đồng thời tạo đường Link truy cập vào chuyên mục Bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng của Bộ GD&ĐT (http://dean41.moet.gov.vn); chuyên mục về sức khỏe học đường trên Website của Sở Y tế để mỗi gia đình, phụ huynh học sinh chú trọng hơn nữa trong việc nâng cao kiến thức chăm sóc trẻ em, học sinh. Thời gian bắt đầu từ tháng 3 năm 2022.

                             Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.