Nghị định 30/NĐ-CP Quy định về cách thể thức trình bày văn bản

Nghị Định 30-2020-NĐ-CP.

THỂ THỨC VĂN BẢN THEO NGHỊ ĐỊNH 30

Phuluc6          Phuluc5          Phuluc4         Phuluc2         Phuluc3         Phuluc1

VanBanGoc_30_2020_ND-CP

Cổng Thông tin điện tử chính phủ: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-30-2020-nd-cp-30858

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.