Chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022

I. CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh đã làm 01 người chết, 10 ngôi nhà kiên cố bị sập, trên 7.000 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả, diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng, thiệt hại; trên 10.000 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi, các công trình cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trường học, cột điện, nhà xưởng… bị hư hại v.v…

Theo nhận định của đài Khí tượng-Thuỷ văn tỉnh Bắc Giang, những tháng cuối năm 2022 thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường, các trận mưa lớn do ảnh hưởng của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; dông, lốc, sét do thời tiết chuyển mùa; nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp; sạt lở tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam.

Thực hiện Công văn số 73/QGPCTT ngày 20/9/2022 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022. Để chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả khi xảy ra thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị:

Ảnh minh hoạ

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3031/UBND-KTN ngày 30/6/2022 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức rà soát kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai, nhất là phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; theo dõi, nắm sát tình hình, diễn biến thiên tai trên địa bàn, chủ động chỉ
đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quá thiên tai và cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống, bảo đảm phù hợp với thực tế tại địa phương, không để bị động, bất ngờ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra thiệt hại lớn do chậm trễ, chủ quan trong chỉ đạo,
triển khai ứng phó với thiên tai.

2. Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi sát tình hình, chủ động đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao và địa bàn được phân công theo dõi.

3. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh làm tốt công tác truyền thông, kịp thời đưa tin diễn biến thiên tai và công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai của các cấp chính quyền địa phương để nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng biết, chủ động phòng tránh.

4. Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh Bắc Giang nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, theo dõi chặt chẽ, cung cấp kịp thời, chính xác thông tin nhận định, dự báo, cảnh báo thiên tai tới Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và nhân dân
biết để chủ động triển khai ứng phó kịp thời, hiệu quả.

5. Giao Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp tình hình và các đề xuất về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền./. 

II. CHỈ ĐẠO CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4734/UBND-KTN ngày 26/9/2022 về việc chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022 (Gửi kèm), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các đơn vị (như kính gửi) nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh trong đơn vị các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Sở GD&ĐT về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 20221.

2. Chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học, tài liệu, sách vở và dụng cụ học tập nếu có thiên tai, bão lũ xảy ra; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức gia cố các điểm xung yếu của trường học, công trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

3. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy thiệt hại lớn do chậm trễ, chủ quan trong chỉ đạo, triển khai ứng phó với thiên tai, bão lut, gây mấ tan toàn tại đơn vị.

Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai nghiêm túc; báo cáo kết quả thực hiện về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng Sở GD&ĐT)./.

Ghi chú:  1 Công văn số 73/QGPCTT ngày 20/9/2022 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022; Công văn số 3031/UBND-KTN ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Kế hoạch số 48/KH-SGDĐT ngày 11/5/2022 của Sở GD&ĐT về kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Giáo dục năm 2022 và phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phục vụ các kỳ thi năm 2022.

Chi tiết CV chỉ đạo tại đây: 

Chu dong chi dao, phong ngua uung pho thien tai cac thang cuoi nam 2022 01

Chủ động phòng chống lụt bão cuối năm 2022 01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.