Tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh

Thực hiện Công điện số 476/CĐ-BGDĐT ngày 04/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; Công văn số 1562/BGDĐT-GDTC ngày 21/4/2022 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh, Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố (chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý), các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh. Cụ thể như sau: 

  1. Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở GD&ĐT về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh[1]
  1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích; đặc biệt là phòng, chống đuối nước, đảm bảo an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, học sinh.
  • Từ nay đến trước khi học sinh nghỉ hè, các trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) bằng nhiều hình thức phù hợp đa dạng tổ chức ít nhất 01 buổi tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước, đảm bảo an toàn trong môi trường nước cho 100% trẻ em, học sinh của đơn vị mình; báo cáo kết quả ngay sau khi kết thúc công tác tuyên truyền theo đường link biểu tổng hợp: https://forms.gle/ckG2JrCFMMf3atuC8
  • Xây dựng các chuyên đề tuyên truyền, giáo dục: Phòng, chống đuối nước (PCĐN) trên đường đi học; PCĐN khi tham quan, dã ngoại, tắm biển, đi  bơi; khi vui chơi tại cộng đồng; PCĐN khi hoạt động trong môi trường nước; cứu đuối an toàn khi thấy bạn bị đuối nước,…
  • Chỉ đạo giáo viên thường xuyên quán triệt, nhắc nhở trẻ em, học sinh không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch, hố công trình,… nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.
  1. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương các cấp trong việc tổ chức quản lý, giám sát, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tăng cường rà soát, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước để cảnh báo kịp thời; tổ chức các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn PCĐN cho các em trong dịp hè.
  2. Nghiêm túc triển khai bộ tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn giáo dục phòng tránh đuối nước cho học sinh được phê duyệt tại Quyết định số 4704/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2021 của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-ducthe-chat/Pages/Default.aspx?ItemID=7709
  3. Đối với Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố:
  • Tham mưu UBND huyện, thành phố ban hành chương trình, kế hoạch, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm đảm bảo các điều kiện dạy, học bơi trong các cơ sở giáo dục; có chính sách hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn, các dịch vụ liên quan cho học sinh.
  • Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng, chống tai nạn thương tích, PCĐN và dạy bơi, dạy bơi tự cứu, cứu đuối an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên tuyền, giáo dục cho trẻ em, học sinh; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước tại các trường học trên địa bàn quản lý.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc, báo cáo kịp thời khi có tình huống đột xuất, bất thường xảy ra trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước về Sở GD&ĐT (ông Đoàn Văn Hùng, số điện thoại 0987.666.115) để phối hợp giải quyết./. 

[1] Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/6/2020  của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh và tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch  số 67/KH-SGDĐT ngày 09/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2030; Công văn số 267/SGDĐT-GDTH ngày 14/3/2022 của Sở GD&ĐT về việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022.

Chi tiết tại đây:

Cong van trien khai cong tac phong chong duoi nuoc 5-2022

Van Ban Huong Dan Phong Chong Duoi Nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.