Thành lập Ban quản trị và Ban biên tập trang thông tin điện tử của trường THPT Phương Sơn

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT PHƯƠNG SƠN

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Bộ GD&ĐT Quy định về việc tổ chức hoạt động sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của bộ phận phụ trách CNTT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản trị và Ban biên tập trang thông tin điện tử của trường THPT Phương Sơn gồm các ông bà có tên trong Quyết định (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Quản trị, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử có nhiệm vụ xây dựng và phát triển cổng thông tin điện tử; xây dựng kế hoạch, kiểm duyệt các thông tin đăng trên cổng thông tin điện tử kịp thời, cập nhật thông tin mới, đảm bảo chính xác, trung thực và mang tính giáo dục cao, được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các tổ chuyên môn, văn phòng và các cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chi tiết tại đây:

QĐ Thành lập ban biên tập WEB- THPTPS

Quy chế hoạt động cổng  TTDT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.